O NÁS

                                       MUDr.Miroslav Végsö

Vzdělání :                 1981 - 1987 - Vojenská lékařská akademie - LF UK v Hradci Králové

Atestace :                 1992 - atestace v oboru všeobecná chirurgie I.st. 

Další vzdělání :        Licence ČLK pro obor všeobecná chirurgie

                                    Licence  ČLK - lektor pro obor všeobecná chirurgie

                                    Funkční licence - ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

                                    Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

                                    2004 - specialisovaná způsobilost v oboru chirurgie - MZ ČR

Medicinská praxe : 1987 - 1989 - Ústřední vojenská nemocnice Praha

                                    1989 - 1990 - Vojenský lékař u bojového útvaru

                                    1990 - 1997 - Chirurgické oddělení nemocnice Opočno

Soukromá praxe :    1997 - dosud - všeobecná chirurgie

Poznámky :               Člen ČČK - lektorská činnost

                                     Od roku 1991 zaměření na obor GASTROENTEROLOGIE

                                     2006 - dosud - částečný PÚ - interní oddělení - ON Rychnov n.Kn.